INVESTORS


Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn Europe AB (publ) listades den 12 november 2014 på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet BAYN.

presentation av bolaget HOS NASDAQFölj Bayn’s aktie

”Bayn Europe AB är de enda idag som kan tillverka en produkt, från naturliga råvaror, som kan ersätta socker 1:1. ”

Fem skäl att investera i Bayn Europe AB

– Växande marknad
Bayn Europe är verksamt på en marknad som växer dels beroende på att myndigheter genom lagstiftning försöker tvinga företag inom livsmedelsbranschen att minska sockeranvändningen i livsmedel, dels genom en allmänt större uppmärksamhet på sockrets skadliga påverkan på människors hälsa samt på grundval av den starka hälsotrenden som genomsyrar många människors vardag.

– Unikt produktsortiment
Bayn Europe har tagit fram ett brett produktsortiment som kan ersätta socker i ett flertal produkter så som choklad, läskedrycker, glass och godis. Bayn erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser, från naturliga källor, och totallösningar för sockerreducering. Lösningar med lågt kaloriinnehåll som är utvecklade genom vetenskaplig forskning.

– Global marknad
Bayn riktar sig mot en global marknad inom livsmedelsindustrin, värd många miljarder kronor. Bolaget har redan kunder i flera världsdelar, som Europa, Asien och Afrika.

– Befinner sig i ett genombrott
Bayn har genomfört ett skifte i affärsmodell från att ha varit en råvaruleverantör representerad av en stor internationell distributör till att fokusera på egna specialiteter och specialistdistributörer. Bolaget har utvecklat ett unikt produktsortiment för sockerreducering åt livsmedelsindustrin.

 

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

 

 

TRE SKÄL ATT INVESTERA I BAYN EUROPE AB

Bayn riktar sig mot en global marknad inom livsmedelsindustrin, värd många miljarder kronor. Bolaget har redan kunder i flera världsdelar, som Europa, Asien och Afrika.

VÄXANDE MARKNAD


Bayn Europe är verksamt på en marknad som växer, dels beroende på att myndigheter genom lagstiftning tvingar företag att minska sockeranvändningen i livsmedel, men också för att större uppmärksamhet riktas mot sockrets skadliga påverkan på människors hälsa, den starka hälsotrenden som genomsyrar människors vardag bidrar också.

 

UNIKT PRODUKTSORTIMENT


Bayn Europe har tagit fram ett brett produktsortiment som kan ersätta socker i ett flertal produkter så som choklad, läskedrycker, glass och godis. Vi erbjuder marknaden kostnadseffektiva naturliga råvaruingredienser och totallösningar för sockerreducering. Lösningar med lågt kaloriinnehåll som är utvecklade genom vetenskaplig forskning.

ATTRAKTIV VÄRDERING


Bayn har genomfört ett skifte i affärsmodell från att ha varit en råvaruleverantör representerad av en stor internationell distributör till att fokusera på egna specialiteter och specialistdistributörer. Bolaget har utvecklat ett unikt produktsortiment för sockerreducering åt livsmedelsindustrin.