AKTIEN


Bayn Europe AB (publ) listades den 12 november 2014 på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet BAYN.

presentation av bolaget HOS NASDAQFölj Bayn’s aktie

 

ANTAL AKTIEÄGARE

Bayn Europe AB har 2 457 aktieägare per 30 december 2019 . De tio största aktieägarna listas här.

Aktieägare Antal aktier Procent
Första Entreprenörsfonden (via fonder) 3 829 697 9,87 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 216 458 5,71 %
Confundi (Lucy Dahlgren) 1 476 883 3,81 %
Nordnet Pensionsförsäkring 1 191 844 3,07 %
Movenio Fastigheter AB 1 060 605 2,73 %
KUDU AB 837 402 2,16 %
Gerhard Dal 800 000 2,06 %
Kjell Andersson 700 000 1,80 %
Skandinaviska Ensk. Banken SA 541 354 1,40%
Niklas Bergström 530 000 1,37 %
13 184 243 34 %
Övriga 2 447 aktieägare 25 611 669 66 %
Totalt 38 795 912 100 %

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH GROWTH MARKET

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.