AKTIEN


Bayn Europe AB (publ) listades den 12 november 2014 på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet BAYN.

presentation av bolaget HOS NASDAQFölj Bayn’s aktie

 

ANTAL AKTIEÄGARE

Bayn Europe AB har 2 541 aktieägare per 30 september 2019 . De tio största aktieägarna listas här.

AktieägareAntal aktierProcent
Första Entreprenörsfonden (via fonder)3 828 80710,79 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension2 563 9427,23 %
Confundi (Lucy Dahlgren)1 399 4833,94 %
Movenio Fastigheter AB1 060 6052,99 %
KUDU AB834 0012,35 %
Kjell Andersson700 0001,97 %
Skandinaviska Enskilda Banken SA541 3541,53 %
Stefan Barenfelt488 2781,38 %
Swedbank Försäkring481 1061,36%
Max Eriksson463 3551,31 %
12 360 93135 %
Övriga 2 531 aktieägare23 119 96365 %
Totalt35 480 894100 %

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH GROWTH MARKET

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.