BOLAGSSTYRNING


Under flikarna i menyn finns information om styrningen av Bolaget.

 

CERTIFIED ADVISER

Mangold Fondkommission AB har utvalts som Bolagets Certified Adviser.

Mangold Fondkommission AB
Postadress: Box 55691, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm / Hamngatan 4, 211 22 Malmö
Telefon: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 551
E-post: info@mangold.se
Hemsida: www.mangold.se

Organisationsnummer: 556585-1267

REVISOR

Revisor är Anders Ericsson, verksam vid Allegretto Revision AB, auktoriserad revisor och medlem i FAR.