BOLAGSSTYRNING


Under flikarna i menyn finns information om styrningen av Bolaget.

 

CERTIFIED ADVISER

FNCA Sweden AB har utvalts som Bolagets Certified Adviser.

FNCA Sweden AB
Postadress: Box 5807, 102 48 Stockholm
Besöksadress: Humlegårdsgatan 5, 102 48 Stockholm
Telefon: 08-528 00 399
E-post: info@fnca.se
Hemsida: www.fnca.se

Organisationsnummer: 559024-4876

REVISOR

Revisor är Anders Ericsson, verksam vid Allegretto Revision AB, auktoriserad revisor och medlem i FAR.