KONVERTIBLER


Välkommen att ladda ned villkor för konvertibler

>Villkor för konvertibler, serie kv 1, 2017/2018, Bayn Europe AB (PDF 214 KB)

 

TABELL

Från och med första emissionsdagen ska Bolaget i) tillgängliggöra på sin hemsida en tabell innehållandes antalet utestående Konvertibla Fordringar, Teckningsoptioner och Aktier emitterade genom Konvertering av Konvertibel Fordran eller utnyttjande av Teckningsoptioner och ii) uppdatera tabellen omedelbart efter erhållande av en begäran från Investeraren om Konvertering av Konvertibel Fordran eller utnyttjande av Teckningsoptioner.

 

Antal utestående konvertibler Antal lösta konvertibler/datum Antal aktier lösta via konvertibler Antal utestående konvertibler
60 6 / 2017-12-15 153 846  54
54 6/ 2018-01-30 157 894 48
48 6/ 2018-02-21 176 470 42
42 7/ 2018-03-20 259 259 35
35 8/ 2018-09-06 800 000 27
27 27/ 2018-10-03 2 454 545 0