TECKNINGSOPTIONER


 

TO-serie Antal optioner Teckningsperiod Antal aktier lösta via teckningsoptioner / datum Antal utestående teckningsoptioner
Ledningsoptioner 113 667 2019-08-01 till
2019-10-30
0 113 667
Serie TO3 1 386 937 2017-11-14 till
2020-11-30
346 778 / 2019-05-06
367 336 / 2019-05-25
672 823
Serie TO4 5 054 994 2019-06-13 till
2019-06-18
4 436 816 / 2019-06-18
618 178* / 2019-06-18
0
Personaloptioner 1 000 000 2022-01-01 till
2022-03-31
0 1 000 000
Totalt 7 555 598 1 786 490

*förfallna

Välkommen att ladda ned villkor för teckningsoptioner, serie 5, 2019

> Villkor för teckningsoptioner serie TO5 2019 (PDF, 199 KB)

Omvandling till aktier sker den 17 februari 2020.

 

Välkommen att ladda ned villkor för teckningsoptioner, serie 4, 2019

> Villkor teckningsoptioner serie TO4 2019 (PDF, 200 KB)

 

Välkommen att ladda ned villkor för teckningsoptioner, serie 3, 2017.

> Villkor för teckningsoptioner, serie 3, 2017, Bayn Europe AB (PDF, 226 KB)

 

Välkommen att ladda ned Optionsvillkoren för Bayn Europe ABs optionsrätter 2014, serie 1 (TO1)

> Teckningsoptionsvillkor, serie TO1, 2014, Bayn Europe AB (PDF, 372 KB)